Vì sao cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

Trang 119 sgk Địa lí 9

Vì sao cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ?

Bài làm:

Cây cao su được trồng chủ yếu ở Đông Nam Bộ với diện tích 281,3 nghìn ha vì:

  • Là vùng có điều kiện thổ những và khí hậu thích hợp với cây cao su.
  • Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng và lấy mủ cao su.
  • Có nhiều cơ sở chế biến và đặc biệt cây cao su có thị trường tiêu thụ rộng lớn, ổn định.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9