Hãy xác định trên lược đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 60 sgk Địa lí 9

Hãy xác định trên lược đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng.

Bài làm:

Một số trung tâm du lịch nổi tiếng của nước ta:

Đi từ Bắc vào Nam ta có:

  • Thành phố Hà Nội
  • Thừa Thiên Huế
  • Thành phố Đà Nẵng
  • Thành phố Nha Trang
  • Thành phố Hồ Chí minh
  • Thành phố Vũng Tàu
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9