Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 85 sgk Địa lý 9

Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng?

Bài làm:

Khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là:

  • Đất cằn cỗi, ít dinh dưỡng, diện tích đất canh tác ít
  • Khí hậu khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng của gió Lào khô hanh, thời tiết thất thường.
  • Là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai: Mùa mưa bão lũ thường xuyên, mùa hạ nóng khô hạn hán….
  • Điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn nghèo nàn lạc hậu…
  • Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chưa có điều kiện đầu tư phát triển nông nghiệp.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021