Trắc nghiệm địa lí 9 bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bbài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ô nhiễm môi trường biển không dẫn đến hậu quả:

 • A. làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển.
 • B. ảnh hưởng xấu đến chất lượng các khu du lịch biển.
 • C. tác động đến đời sống của ngư dân.
 • D. Mất một phần tài nguyên nước ngọt.

Câu 2: Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc:

 • A. Bắc Bộ
 • B. Bắc Trung Bộ
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long
 • D. Nam Trung Bộ

Câu 3: Sau dầu khí, loại khoáng sản được khai thác nhiều nhất hiện nay là:

 • A. Cát thuỷ tinh
 • B. Muối
 • C. Pha lê
 • D. San hô

Câu 4: Thứ tự sắp xếp các đảo theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:

 • A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
 • B. Côn Đảo, Phú Qúy, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà.
 • C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
 • D. Cát Bà, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Qúy.

Câu 5: Sau dầu khí, loại khoáng sản được khai thác nhiều nhất hiện nay là:

 • A. Cát thuỷ tinh
 • B. Muối
 • C. Pha lê
 • D. San hô.

Câu 6: Một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường biển là:

 • A. Chuyển hướng khai thác
 • B. Bảo vệ san hô
 • C. Bảo vệ rừng ngập mặn
 • D. Chống ô nhiễm do dầu khí.

Câu 7: Trong quá trình khai thác thuỷ hải sản, không nên đánh bắt ven bờ là do:

 • A. Cá nhỏ
 • B. Cạn kiệt nguồn giống
 • C. Làm ô nhiễm môi trường
 • D. Ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

Câu 8: Tỉnh nào sau đây không có cảng biển?

 • A. Đà Nẵng
 • B. Cần Thơ
 • C. Vũng Tàu
 • D. Quy Nhơn

Câu 9: Số lượng cảng biển của nước ta hiện nay là hơn:

 • A. 100
 • B. 110
 • C. 120
 • D. 130

Câu 10: Những thùng dầu đầu tiên được khai thác ở nước ta vào năm:

 • A. 1966
 • B. 1976
 • C. 1986
 • D. 1996

Câu 11: Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là:

 • A. Dầu, khí
 • B. Dầu, titan
 • C. Khí, cát thủy tinh
 • D. Cát thủy tinh, muối

Câu 12: Khoáng sản vô tận ở biển nước ta là:

 • A. Dầu khí
 • B. Titan
 • C. Muối
 • D. Cát thủy tinh

Câu 13: Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:

 • A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.
 • B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.
 • C. Phòng chống ô nhiễm biển.
 • D. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)


 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021