Trắc nghiệm địa lí 9 bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệm vụ của các dự án để sự phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ bền vững

 • A. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng
 • B. Hạn chế sản xuất nhỏ, tăng cường sản xuất công nghiệp của nhà nước
 • C. Bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp cân đối trên địa bàn toàn vùng
 • D. Tăng cường xuất khẩu khoáng sản thô

Câu 2: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2002 (%)

Trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là:

 • A. Nông, lâm, ngư nghiệp
 • B. Dich vụ
 • C. Công nghiệp xây dựng
 • D. Khai thác dầu khí

Câu 3: Trong cơ cấu kinh tế của vùng, ngành chiếm tỷ trọng nhỏ nhất là:

 • A. Nông – lâm – ngư nghiệp.
 • B. Công nghiệp, xây dựng.
 • C. Dịch vụ.
 • D. Không có ngành nào.

Câu 4: Cây trồng quan trọng nhất của vùng là

 • A. Hạt điều
 • B. Hồ tiêu
 • C. Cà phê
 • D. Cao su

Câu 5: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là:

 • A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ.
 • B. Dầu khí, phân bón, năng lượng.
 • C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.
 • D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

Câu 6: Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là:

 • A. Điều
 • B. Cà phê
 • C. Cao su
 • D. Hồ tiêu

Câu 7: Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây trồng ở Đông Nam Bộ là:

 • A. Thủy lợi
 • B. Phân bón
 • C. Bảo vệ rừng đầu nguồn
 • D. Phòng chống sâu bệnh

Câu 8: Tỷ lệ dầu thô khai thác ở Đông Nam Bộ so với cả nước chiếm:

 • A. 30 %
 • B. 45 %
 • C. 90 %
 • D. 100 %

Câu 9: Năm 2002, GDP 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đạt 289 500 tỉ đồng, chiếm bao nhiêu % GDP của cả nước? (biết rằng năm 2002, GDP của cả nước là 534 375 tỉ đồng).

 • A. 54,17%.
 • B. 184,58%.
 • C. 541,7%.
 • D. 5,41%.

Câu 10: Vấn đề bức xúc nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là:

 • A. Nghèo tài nguyên
 • B. Dân đông
 • C. Thu nhập thấp
 • D. Ô nhiễm môi trường

Câu 11: Cây trồng nào sau đây không được trồng ở vùng Đông Nam Bộ

 • A. Cao su
 • B. Chè
 • C. Cà phê
 • D. Điều

Câu 12: Cây cao su được trồng nhiều nhất ở những tỉnh:

 • A. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.
 • B. Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương.
 • C. Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.
 • D. Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 13: Ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ tập trung chủ yếu ở:

 • A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.
 • B. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
 • C. TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.
 • D. Biên Hòa, Vũng Tàu, Bình Dương.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)


 • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021