Xác định trên hình 24.3, những ngành công nghiệp chủ yếu ở Thanh Hóa, Vinh, Huế?

  • 1 Đánh giá

Trang 88 sgk Địa lí 9

Xác định trên hình 24.3, những ngành công nghiệp chủ yếu ở Thanh Hóa, Vinh, Huế?

Bài làm:

Ngành công nghiệp chủ yếu ở Thanh Hóa: Cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm

Ngành công nghiệp chủ yếu ở Vinh: Cơ khí, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm

Ngành công nghiệp chủ yếu ở Huế: Cơ khí, chế biến hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021