Hãy nhận xét biểu đồ và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Trang 58 sgk Địa lí 9

Hãy nhận xét biểu đồ và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết?

Bài 15: Thương mại và du lịch

Bài làm:

- Nhìn vào biểu đồ cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu nước ta năm 2002 ta thấy:

  • Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của các nhóm mặt hàng khác nhau.
  • Chiếm tỉ trọng lớn nhất là nhóm mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp với 40,6%.
  • Chiếm tỉ trọng thấp nhất là nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản với 27,6%.
  • Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản chiếm tỉ trọng xuất nhập khẩu là 31,8%.

- Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết: Than đá, cà phê, gạo, điều, cá, hàng dệt may…

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9