Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 17 sgk Địa lí 9

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Bài làm:

* Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta là bởi vì:

- Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn là phổ biến, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tương đối cao.

Năm 2005:

  • Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 5,3%
  • Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 9,3%

- Mỗi năm nước ta tăng thêm hơn 1 triệu lao động.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9