Căn cứ vào hình 33.1 và kiến thức đã học, cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?

  • 1 Đánh giá

Trang 121 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào hình 33.1 và kiến thức đã học, cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?

Bài làm:

Đông Nam Bộ có sức hút đầu tư nước ngoài là vì có những điều kiện thuận lợi nhất định:

  • Tài nguyên phong phú
  • Nhiều ngành kinh tế phát triển năng động: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.
  • Cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện và hiện đại.
  • Dân số đông, người dân năng động với nền kinh tế thị trường.
  • Nguông lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
  • Thị trường tiêu thị sản phẩm rộng lớn.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9