Trắc nghiệm địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cân phải dựa vào:

 • A. trình độ công nghệ cao.
 • B. nhiều lao động lành nghề,
 • c. cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt.
 • D. tất cả đều đúng.

Câu 2: Ngành nào sau đây không thuộc nhóm các ngành dịch vụ

 • A. Du lịch
 • B. Giao thông vận tải
 • C. Sản xuất hàng tiêu dùng
 • D. Ngoại thương

Câu 3: Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là:

 • A. Địa hình
 • B. Sự phân bố công nghiệp
 • C. Sự phân bố dân cư
 • D. Khí hậu.

Câu 4: Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP là:

 • A. Dịch vụ tiêu dùng
 • B. Dịch vụ sản xuất
 • C. Dịch vụ công cộng
 • D. Ba loại hình ngang bằng nhau.

Câu 5: Vai trò của kinh tế Nhà nước đứng đầu trong nhóm dịch vụ:

 • A. Dịch vụ tiêu dùng
 • B. Dịch vụ sản xuất
 • C. Dịch vụ công cộng
 • D. Dịch vụ sản xuất và công cộng.

Câu 6: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta trước hết là nhờ:

 • A. có số dân đông nhất.
 • B. có nhiều điểm tham quan du lịch
 • C. có ngành công nghiệp đa dạng nhất.
 • D. cả 3 yếu tố trên.

Câu 7: Ngành dịch vụ nào có tỉ trọng GDP lớn nhất ở nước ta năm 2002:

 • A. Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa
 • B. Khách sạn, nhà hàng
 • C. Khoa học công nghệ, y tế, giáo dục
 • D. Tài chính, tín dụng

Câu 8: Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

 • A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
 • B. Nền kinh tế phát triển năng động.
 • C. Giao thông vận tải phát triển.
 • D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

Câu 9: Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do:

 • A. Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn.
 • B. Giao thông vận tải phát triển hơn.
 • C. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn.
 • D. Có nhiều chợ hơn.

Câu 10 : Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do :

 • A. Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn
 • B. Giao thông vận tải phát triển hơn
 • C. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn
 • D. Có nhiều chợ hơn.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ


 • 22 lượt xem