Trắc nghiệm địa lí 9 bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hiện nay điều kiện ít hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp nước ta là

 • A. Dân cư và lao động
 • B. Cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng
 • C. Chính sách phát triển công nghiệp
 • D. Thị trường

Câu 2: Nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp gồm một số khoáng sản chủ yếu là:

 • A. sắt, đồng, chì, kẽm
 • B. than, dầu, khí đốt
 • C. apatit, phốt phorit
 • D. đá vôi, cao lanh, sét

Câu 3: Sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta phụ thuộc trước hết vào

 • A. Nhân tố tự nhiên
 • B. Nhân tố kinh tế - xã hội
 • C. Nhân tố đầu tư nước ngoài
 • D. Thị trường

Câu 4: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:

 • A. Địa hình
 • B. Khí hậu
 • C. Vị trí địa lý
 • D. Tài nguyên khoáng sản

Câu 5: Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm là nguồn tài nguyên:

 • A. Quý hiếm
 • B. Dễ khai thác
 • C. Gần khu đông dân cư
 • D. Có trữ lượng lớn.

Câu 6: Các nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là:

 • A. Dân cư và lao động.
 • B. Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp
 • C. Các nhân tố kinh tế - xã hội.
 • D. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

Câu 7: Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là:

 • A. Mangan, Crôm
 • B. Than đá, dầu khí
 • C. Apatit, pirit
 • D. Tất cả các loại trên.

Câu 8: Địa phương nào sau đây là nơi tập trung trữ lượng và khai thác than lớn nhất nước ta hiện nay

 • A. Thái Nguyên
 • B. Vĩnh Phúc
 • C. Quảng Ninh
 • D. Lạng Sơn

Câu 9: Nước ta đông dân là một lợi thế để phát triển các ngành công nghiệp nhờ:

 • A. Nguồn lao động dồi dào
 • B. Khả năng tiếp thu khoa học, kỹ thuật nhanh
 • C. Thị trường tiêu thụ lớn
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành:

 • A. Công nghiệp dầu khí.
 • B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
 • C. Công nghiệp cơ khí và hoá chất.
 • D. Công nghiệp điện tử.

Câu 11: Nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố ngành than, thủy điện, luyện kim là

 • A. tài nguyên, nguyên liệu, năng
 • B. nguồn lao động
 • C. thị trường tiêu thụ
 • D. cơ sở vật chất kĩ thuật

Câu 12: Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp :

 • A. Nguồn lao động
 • B. Cơ sở hạ tầng
 • C. Chính sách, thị trường
 • D. Nguồn tài nguyên khoáng sản
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


 • 88 lượt xem