Trắc nghiệm địa lí 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tổng chiều dài đường sắt cùa nước ta hiện nay là khoảng:

 • A. 3.200 km.
 • B. 2.632 km.
 • C. 1.650 km.
 • D. 2.300 km

Câu 2: Ba cảng biển lớn nhất nước ta là

 • A. Sài Gòn, Cam Ranh, Vũng Tàu.
 • B. Đà Nẩng, Hải ong,
 • C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
 • D. Hải Phòng, Sài Gòn, Vung

Câu 3: Thành phố vừa có cảng biển lớn nhất vừa sân bay quôc tê ơ nươc ta là:

 • A. Hà Nội, Đà Nẩng.
 • B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
 • C. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
 • D. Hà Nội, Đà Nang, TP. HCM.

Câu 4: Vận tải đường ống ngày càng phát triển ở nước ta sự phát ngành dâu khí, đây là phương tiện hiệu quả nhất để chuyên chở:

 • A. dầu mỏ.
 • B. khí.
 • C. dầu hóa lỏng
 • D. Cả ba đều đúng

Câu 5: Ở nước ta hiện nay, đã phát triển mấy loại hình giao thông vận tải:

 • A. 4 loại hình
 • B. 5 loại hình
 • C. 6 loại hình
 • D. 7 loại hình

Câu 6: Loại hình giao thông vận tải xuất hiện sau nhất ở nước ta là:

 • A. Đường sắt
 • B. Đường bộ
 • C. Đường hàng không
 • D. Đường ống.

Câu 7: Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN PHÂN THEO CÁC LOẠI HÌNH VẬN TẢI (%)

Cho biết, khối lượng vận chuyển hàng hoá bằng loại hình giao thông vận tải nào có vai trò quan trọng nhất và tỉ trọng nhiều nhất?

 • A. Đường sắt
 • B. Đường bộ
 • C. Đương sông
 • D. Đường biển.

Câu 8: Khối lượng vận chuyển hàng hoá bằng loại hình giao thông vận tải nào thấp nhất?

 • A. Đường sắt
 • B. Đường hàng không
 • C. Đường sông
 • D. Đường biển.

Câu 9: Tuyến đường nào sau đây đi qua 6/7 vùng kinh tế của nước ta:

 • A. Đường sắt Thống Nhất và đường 279.
 • B. Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh.
 • C. Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A.
 • D. Đường sắt Thống Nhất và quốc lộ 1A.

Câu 10: Quốc lộ 1A là quốc lộ:

 • A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
 • B. Chạy từ Lạng Sơn đến TP. Hồ Chí Minh.
 • C. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau.
 • D. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội.

Câu 11: Đường sắt Thống Nhất nối liền tỉnh thành nào sau đây?

 • A. Hà Nội – Hải Phòng.
 • B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.
 • C. Hà Nội – Lào Cai.
 • D. Hà Nội – Huế.

Câu 12: Vùng nào ở nước ta không có sân bay quốc tế:

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • B. Tây Nguyên
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long
 • D. Bắc Trung Bộ

Câu 13: Loại hình bưu chính viễn thông nào phát triển nhanh nhất hiện nay?

 • A. Điện thoại cố định
 • B. Điện thoại di động
 • C. Internet
 • D. Truyền hính cáp

Câu 14: Nước ta hòa mạng internet năm:

 • A. 1995
 • B. 1996
 • C. 1997
 • D. 1998

Câu 15: Việt Nam là nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng thứ mấy trên thế giới?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021