Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2022 - 2023 Đề thi giữa học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 có đáp án

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2022 - 2023 có đáp án chi tiết kèm theo ma trận ở mỗi đề thi được KhoaHoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn thi giữa kì 1 lớp 8.

Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Em hãy chọn đáp án A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy bài làm (vd: câu 1A, 2B).

Câu 1. Trong bản vẽ kĩ thuật có bao nhiêu loại hình chiếu?

A. Hai loại
B. Ba loại
C. Bốn loại
D. Năm loại

Câu 2. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong đời sống là gì?

A. Giúp con người sử dụng có hiệu quả và an toàn các thiết bị máy móc.
B. Góp phần vào nền khoa học công nghệ hiện đại ngày nay.
C. Chỉ giúp việc thi công dễ dàng hơn.
D. Không có vai trò gì đặc biệt.

Câu 3. Hình chiếu của vật thể là

A. phần thấy của vật đối với mặt phẳng bản vẽ.
B. phần thấy của vật đối với người quan sát.
C. phần thấy của vật đối với mặt phẳng hình chiếu
D. phần phía sau vật thể.

Câu 4. Hình hộp chữ nhật được bao bởi những hình gì?

A. Hình tam giác.
B. Hình đa giác phẳng.
C. Hình chữ nhật.
D. Hình bình hành.

Câu 5. Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ đâu tới?

A. Trước tới.
B. Trên xuống.
C. Trái sang.
D. Phải sang.

Câu 6. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là hình gì?

A. Hình bình hành.
B. Hình thang cân.
C. Hình tam giác cân.
D. Hình chữ nhật.

Câu 7. Công dụng của bản vẽ chi tiết là

A. chế tạo và lắp ráp.
B. thiết kế, thi công và sử dụng.
C. thiết kế và sữa chữa.
D. chế tạo và kiểm tra.

Câu 8. Nếu mặt đáy của hình chóp đều có đáy vuông song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

A. Hình chữ nhật.
B. Hình tròn.
C. Hình tam giác.
D. Hình vuông.

Câu 9. Trong bản vẽ kĩ thuật có ghi tỷ lệ 1: 100 nghĩa là

A. kích thước trong bản vẽ nhỏ hơn kích thước ngoài 100 lần.
C. bản vẽ phóng to so với vật thật.
B. kích thước trong bản vẽ lớn hơn kích thước ngoài 100 lần.
D. bản vẽ thu nhỏ so với vật thật.

Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào về khối tròn xoay là không đúng?

A. Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu.
B.Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ.
C.Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.
D. Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình tròn.

Câu 11. Kim tự tháp là một khối đa diện thuộc hình

A. hình hộp chữ nhật.
B. hình nón cụt.
C. hình lăng trụ đều.
D. hình chóp đều.

Câu 12. Phép chiếu vuông góc có đặc điểm

A. Các tia chiếu đồng quy tại một điểm.
B. Các tia chiếu đi xuyên qua vật thể.
C. Các tia chiếu song song với nhau.
D. Các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu.

Câu 13. Hình cắt là

A. hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt.
B. hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.
C .hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt.
D. hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt.

Câu 14. Khối tròn xoay là

A. đai ốc 6 cạnh.
B. quả bóng đá.
C. hộp phấn.
D. bao diêm.

Câu 15. Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để

A. sử dụng thuận tiện bản vẽ.
B. tăng tính thẩm mĩ.
C. biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.
D. biểu diễn hình dạng bên ngoài của vật thể.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Câu 2. (2,0 điểm) Em hãy cho biết hình 1,2 là hình chiếu gì? Các khối A, B, C có hình dạng của khối nào?

Đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 8

Câu 3. (2,0 điểm) Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng của vật thể đã cho. (Kích thước lấy theo hình đã cho)

Đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 8

Đáp án đề thi giữa kì 1 Công nghệ 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0điểm) Mỗi câu đúng được 0,33 điểm, 3 câu tương đương với 1,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

A

A

C

B

D

A

D

A

D

D

D

B

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN:(5,0điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(1,0 điểm)

* Hình nón được tạo thành:

- Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định, ta được hình nón.

* Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng:

- Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn.

0,5

0,5

2

(2,0 điểm)

- Hình 1 là hình chiếu đứng.

- Hình 2 là hình chiếu cạnh.

- Khối A là khối hình hộp.

- Khối B là khối chóp cụt.

- Khối C là khối hình trụ.

0,5

0,5

0,5

0,5

3

(2,0 điểm)

Đề kiểm tra giữa kì 1 Công nghệ 8

0,33

0,33

0,33

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Công nghệ năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Bên cạnh việc giúp học sinh ôn luyện kiến thức môn Công nghệ lớp 8 đã được học thì việc làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 sẽ hỗ trợ cho các em đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.