Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2022 - 2023 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2022 - 2023 có đáp án chi tiết cho từng mẫu đề được KhoaHoc biên soạn và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh ôn thi giữa kì 1 lớp 8 đạt hiệu quả cao.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8

Bài 1: (3,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

1/ (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2

2/ (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x3 + 5

Bài 2: (3,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

1/ x2 – y2 - 5x + 5y

2/ 5x3 – 5x2y – 10x2 + 10xy

3/ x2 + 5x + 4

Bài 3: (1,0 điểm) Chứng minh rằng biểu thức (5n -2)2 – (2n -5)2 luôn chia hết cho 21, với mọi giá trị nguyên n.

Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có BC = 4cm, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC.

1/ Tính độ dài ED

2/ Chứng minh DE//IK

3/ Chứng minh tứ giác EDKI là hình bình hành.

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8

Bài

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

(3,0 đ)

1)

1,5 đ

(x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 =

= x2 – 9 – x2 + 6x – 9

= 6x – 18

0,75 đ

0,75 đ

2)

1,5 đ

(x – 2)(x2 + 2x + 4) – x3 + 5 =

= x3 – 8 – x3 + 5

= -3

0,75 đ

0,75 đ

Bài 2

(3,0 đ)

1)

1,0 đ

x2 – y2 - 5x + 5y =

= (x – y)(x + y) – 5(x – y)

= (x – y)(x + y – 5)

0,5 đ

0,5đ

2)

1,0 đ

5x3 – 5x2y – 10x2 + 10xy =

= 5x(x2 – xy – 2x + 2y)

= 5x[x(x – y) – 2(x – y)]

= 5x(x – y)(x – 2)

0,5 đ

0,25đ

0,25 đ

3)

1,0 đ

x2 + 5x + 4 =

= x2 + x + 4x + 4

= x(x + 1) + 4(x + 1)

= (x + 1)(x + 4)

0,5 đ

0,25đ

0,25 đ

Bài 3

(1,0 đ)

Ta có:

(5n -2)2 – (2n -5)2 =

= (5n – 2 – 2n + 5)( 5n – 2 + 2n – 5)

= (3n + 3)(7n – 7)

= 21(n + 1)(n – 1)

Mà 2121 nên 21(n + 1)(n – 1) 21

Vậy (5n -2)2 – (2n -5)2 21

0,25 đ

0,25đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 4

(3,0 đ)

1)

1,25 đ

*/ Vẽ hình đúng

*/Tam giác ABC có:

EA = EB (Vì CE là trung tuyến)

DA = DC (Vì BD là trung tuyến)

Do đó, ED là đường trung bình của tam giác ABC

\Rightarrow \mathrm{ED}=\frac{1}{2} \mathrm{BC}(1)

\mathrm{ED} / / \mathrm{BC}

Vậy ED = 2(cm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

2)

1,0 đ

Tam giác BGC có:

IB = IG (gt)

KC = KG (gt)

Do đó, IK là đường trung bình của tam giác BGC

\Rightarrow I K=\frac{1}{2} \mathrm{BC}
\mathrm{IK} / / \mathrm{BC} (2)

Từ (1) và (2) suy ra ED // IK

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

c)

0,75 đ

Từ (1) và (2) suy ra

\Rightarrow I K=\mathrm{ED}

\mathrm{IK} / / \mathrm{ED}

Do đó EDKI là hình bình hành

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Bên cạnh việc giúp học sinh ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 8 đã được học thì việc làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 sẽ hỗ trợ cho các em đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

Liên kết tải về