Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2022 - 2023 Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 có đáp án

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2022 - 2023 có đáp án được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây giúp học sinh trong quá trình ôn thi giữa kì 1 lớp 8 đạt hiệu quả cao.

Đề thi giữa kì 1 môn Hóa học 8

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng:

1. Tính chất nào cho biết chất đó là tinh khiết?

A. Không tan trong nước.
B. Không màu , không mùi
C. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định.
D. Có vị ngọt, mặn hoặc chua.

2. Phép lọc được dùng để tách một hỗn hợp gồm:

A. Muối ăn với nước
B. Muối ăn với đường

C. Đường với nước
D. Nước với cát

3. Để chỉ hai phân tử hiđrô ta viết :

A. 2H2
B. 2H
C. 4H
D. 2H3

4. Công thức của đơn chất là :

A. K2O
B. CO
C. O3
D. Ca(OH)2

Phần II: Tự luận: (8 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm)

a. Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Zn, 2 CaCO3

b. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau:Hai phân tử oxi, sáu phân tử nước

Câu 2: (2 điểm) Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất gồm:

a. Cu (II) và Cl (I)

b. Mg (II) và nhóm PO4 (III)

Cu 3: (2 điểm) Có 1 hỗn hợp rắn gồm: lưu huỳnh, muối ăn, bột sắt. Hãy nêu phương pháp tách hỗn hợp trên và thu mỗi chất ở trạng thi riêng biệt (dụng cụ hoá chất coi như đầy đủ).

Câu 4: (3 điểm) Cho biết : - Công thức hóa học của nguyên tố A với Cl là: ACl3

- Công thức hóa học của nguyên tố P với B là: P2B5 (với A, B là những nguyên tố chưa biết)

1. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất gồm A liên kết với B

2. Xác định A, B biết rằng:

- Hợp chất ACl3 có phân tử khối là:133,5 (đ. v. C )

- Hợp chất P2B5 có phân tử khối là: 142 (đ. v. C )

( Cu = 64; Cl = 35,5; Mg = 24; P = 31; O = 16; Al = 27)

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Hóa học 8

I. Trắc nghiệm (2 điểm) : Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

D

A

C

II. Tự luận (8 điểm)

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm ma trận và đáp án

Bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2022 - 2023 có đáp án kèm ma trận gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Bên cạnh việc giúp học sinh ôn luyện kiến thức môn Hóa học lớp 8 đã được học thì việc làm quen cấu trúc đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 sẽ hỗ trợ cho các em đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân.

Liên kết tải về