Bộ đề thi học kì 1 Hóa 9 năm học 2022 - 2023 Có đáp án Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung Bộ đề thi học kì 1 Hóa 9 năm học 2022 - 2023 Có đáp án được đăng tải dưới đây nhằm làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 trước khi bước vào bài thi chính thức.

Đề kiểm tra học kì 1 Hóa 9

MÔN: HÓA HỌC - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỂ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC
NGÀY KIỂM TRA

Câu 1: (2.5 điểm)

Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau:

Zn → ZnO → ZnCl2 → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2 → ZnSO4

Câu 2: (1.5 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch dựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau: KCl, HNO3, BaCl2, KOH. Viết phương trình hóa học.

Câu 3: (0,75 điểm)

Thành phần chính của không khí là O2 và N2. Khi không khí có lẫn khí độc là Cl2 thì có thể cho lội qua dung dịch nào sau đây để loại bỏ chúng?

a) Dung dịch CuSO4

b) Dung dịch H2SO4

c) Nước

d) Dung dịch NaOH

Viết phương trình phản ứng

Câu 4: (1.5 điểm)

Cho các kim loại sau: Al, Ag, Cu, Au. Hãy cho biết kim loại nào có tác dụng với:

a. Dung dịch HCl

b. Dung dịch AgNO3

Viết phương trình phản ứng

Câu 5: (2.0 điểm)

Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng vừa đủ dung dịch MgSO4 2M

a. Tính khối lượng kết tủa thu được.

b. Tính thể tích dung dịch MgSO4 2M cần dùng

c. Tính nồng độ mol/lit dung dịch sau phản ứng.

(Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Câu 6: (0,75 điểm)

Đồng bạc là một hợp kim gồm Niken, kẽm và đồng. Khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3:4:13. Hỏi phải cần bao nhiêu kilogam mỗi loại để sản xuất ra được 100kg đồng bạch?

Câu 7: (1.0 điểm)

Từ các chất Na, Fe2O3, Al, H2O và dung dịch HCl. Viết các phương trình hóa học điều chế AlCl3, Fe(OH)3

(Cho biết:K = 39; H = 1; Mg = 24; O = 16; S = 32)

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 Hóa 9

Câu 1.

Zn + 1/2O2 → ZnO

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnCl2 + 2AgNO3→ 2AgCl + Zn(NO3)2

Zn(NO3)2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaNO3

Zn(OH)2 + H2SO4 → ZnSO4 + 2H2O

Câu 2: (1.5 điểm)

Trích mẫu thử, đánh số thứ tự

Cho các mẫu thử trên vào quì tím, nếu mẫu thử nào chuyển màu xanh là KOH

Nếu mẫu thử nào không làm quì tím chuyển màu => KCl và BaCl2

Nếu mẫu thử nào làm quì tím chuyền màu đỏ => HNO3

Cho dung dịch H2SO4 vào 2 mẫu KCl và BaCl2 nếu dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng thì là BaCl2, còn lại KCl không hiện tượng

KOH + HCl → KCl + H2O

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Câu 3: (0,75 điểm)

Cho lội qua dung dịch NaOH để loại bỏ khí độc Cl2 vì Cl2 có phản ứng với dung dịch NaOH còn O2 và N2 không có phản ứng sẽ bay ra ngoài. Từ đó loại bro được khí Cl2

Cl2 + NaOH → NaCl NaClO + H2O

Câu 4: (1.5 điểm)

Viết phương trình phản ứng

a) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

b) Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Câu 5: (2.0 điểm)

a. Phương trình hóa học

2KOH + MgSO4 → K2SO4 + Mg(OH)2

nKOH = 1.0,2 = 0,2 mol

nMg(OH)= 0,2.1/2 = 0,1 mol

b. mMg(OH)2= 0,1.58 = 5,8 gam

nMgSO4 = 0,2.1/2 = 0,1 mol

VMgSO4 = 0,1/2= 0,05 lít

c. Dung dịch sau phản ứng chứa K2SO4

Theo phương trình phản ứng: nK2SO4 = nMgSO4 = 0,1 mol

Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể nên :

Vsau = VKOH + VMgSO4 = 0,2 + 0,05 = 0,25 lit

Nồng độ CM của dung dịch K2SO4: CM = n/V = 0,1/0,25 = 0,4M

Câu 6: (0,75 điểm)

Đồng bạc là một hợp kim gồm Niken, kẽm và đồng. Khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3: 4: 13. Hỏi phải cần bao nhiêu kilogam mỗi loại để sản xuất ra được 100kg đồng bạch?

Gọi khối lượng của niken , kẽm ,đồng lần luợt là x ,y ,z (kg)

Khối lượng các chất lần lượt tỉ lệ với 3, 4 và 13

⇒x/3=y/4=z/13

Khối lượng đồng bạch cần 150kg nghĩa là x+y+z = 150.

áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có :

x/3=y/4=z/13=x+y+z=3+4+13=150/20=7,5

x = 7,5 .3 = 22,5(kg)

y = 7,5 .4 = 30 (kg)

z =7,5.13 = 97,5 (kg)

Vậy khối lượng của niken, kẽm, đồng lần lượt là: 22,5kg; 30kg; 97,5kg

Câu 7: (1.0 điểm)

Điều chế AlCl3

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Điều chế Fe(OH)3

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Tải File tài liệu để xem trọn bộ đề thi kèm đáp án

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học năm 2022 - 2023 có đáp án gồm nhiều mẫu đề thi khác nhau được KhoaHoc tổng hợp và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh có thêm tài liệu tham khảo hữu ích. Các em có thể ôn luyện kiến thức môn Hóa lớp 9 đã được học đồng thời làm quen cấu trúc đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 nhằm đạt được kết quả tốt trong bài kiểm tra chính thức của bản thân. Tham khảo thêm chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 9 để có thêm nhiều tài liệu ôn tập các môn học khác như Toán, Văn, Lý, Hóa,....

  • 69 lượt xem