Cả lớp kể chuyện hoặc hát bài hát về Bác Hồ

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cả lớp kể chuyện hoặc hát bài hát về Bác Hồ

Bài làm:

Ví dụ bài hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh

Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài

Bác chúng em nước da nâu vì sương gió

Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời

Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao năm bôn ba nước ngoài vì giống nòi

Bác nay tuy đã già rồi

Già rồi nhưng vẫn vui tươi

Ngày ngày chúng cháu ước mơ

Mong sao Bác sống muôn đời để dẫn dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng Người

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời

Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn đời.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021