Các em biết gì về các cuộc cách mạng tư sản?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Vào thế kỉ XVII - XVIII, ở châu Âu và Bắc Mĩ đã diễn ra những sự kiện lịch sử hết sức to lớn, đánh dấu bước chuyển của xã hội loài người từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, các nhà nước tư bản hiện đại ra đời và phát triển đến tận ngày nay, đó là các cuộc cách mạng tư sản. Các em biết gì về các cuộc cách mạng tư sản?

Bài làm:

Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là các cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm thay thế chế độ phong kiến và thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng tư sản bùng nổ bởi nhiều nguyên nhân, có thể là do xã hội phong kiến lạc hậu, cản trở sự phát triển kinh tế, cũng có thể là do xã hội phân hóa và mâu thuẫn sâu sắc.

Sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản đã dẫn tới sự mất đi của chế độ xã hội cũ và cho ra đời một xã hội mới tiến bộ hơn.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8