Khoa học xã hội 8 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Nước Nga – Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941

 • 1 Đánh giá

Giải bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Nước Nga – Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 66. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh và cho biết:

 • Những hiểu biết của em về hai nhân vật lịch sử trong hình 1 và hình 5.
 • Những suy đoán của em về lịch sử nước Nga trong năm 1917.
 • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động, ảnh hưởng gì đối với nước Nga và thế giới.
 • Những thay đổi của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu và tình hình nước Nga trước hai cuộc cách mạng

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết những nét nổi bật của tình hình nước Nga trước năm 1917.
 • Giải thích vì sao lực lượng lao động làm việc trên cánh đồng chỉ có phụ nữ.
 • Làm rõ mâu thuẫn cơ bản cần phải giải quyết của nước Nga trước cách mạng. Theo em, mâu thuẫn nào là cơ bản nhất? Vì sao?
 • Chứng minh tình hình nước Nga năm 1917 sẽ nổ ra các cuộc cách mạng xã hội là điều không thể tránh khỏi.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Giải thích vì sao đông đảo nhân dân tham gia cách mạng ở Nga năm 1917.
 • Trình bày diễn biến Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười Nga. Cách mạng tháng Hai đã giải quyết được nhiệm vụ gì?
 • Lí giải vì sao năm 1917 ở nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng. Nêu tính chất và kết quả của mỗi cuộc cách mạng.
 • Trình bày suy nghĩ của em về vai trò của Đảng Bô-sê-vích và Lê-nin đối với nước Nga và Cách mạng tháng Mười Nga.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình, hãy:

 • Nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười năm 1917 đối với nước Nga và thế giới.
 • Giải thích vì sao Giôn Rít đặt tên cuốn sách của mình là “Mười ngày rung chuyển thế giới”.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế của nước Nga – Liên Xô (1921 – 1925)

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình, hãy:

 • Giải thích vì sao nước Nga Xô viết lại ban hành Chính sách kinh tế mới vào năm 1921.
 • Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách kinh tế mới và cho biết tác dụng của chính sách này đối với nước Nga Xô Viết lúc bấy giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 – 1941)

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Giải thích vì sao sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế, Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
 • Nêu những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (1925 – 1941) và nêu nhận xét.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hoàn thành bảng so sánh về hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917:

Tiêu chí so sánhCách mạng tháng HaiCách mạng tháng Mười
Mục tiêu, nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
Tính chất
Kết quả

=> Xem hướng dẫn giải

2. a) Đoạn trích dưới đây của Ban Chấp hành của Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát nói về cuộc cách mạng nào ở Nga?

"Không thể chờ đợi và hi vọng thêm được nữa... Không có lối thoát nào khác ngoài cuộc đấu tranh của nhân dân... Phải lật đổ Chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao lại toàn bộ ruộng đất cho nông dân".

b) Ban Chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát kêu gọi nhân dân Nga tham gia vào cách mạng để đem lại quyền lợi cho những giai cấp, tầng lớp nào?

c) Cuộc cách mạng hướng tới lật đổ đối tượng nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Có ý kiến cho rằng, Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và thành công là do ăn may. Hãy nêu quan điểm của em về ý kiến trên.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của lịch sử nước Nga – Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941:

Thời gianSự kiện cơ bản

=> Xem hướng dẫn giải


 • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8