Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của lịch sử nước Nga – Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941:

  • 1 Đánh giá

4. Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của lịch sử nước Nga – Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941:

Thời gianSự kiện cơ bản

Bài làm:

Thời gianSự kiện cơ bản
Năm 1914Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra.
Tháng 2 – 1917Cách mạng tháng Hai diễn ra.
Tháng 4 – 1917Lê-nin từ Thụy Sĩ trở về nước để tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng.
Ngày 24 – 10 – 1917Lê-nin chỉ huy cuộc khởi nghĩa chiếm được Pê-tơ-rô-grat.
Ngày 25 – 10 – 1917Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông, chính phủ tư sản sụp đổ hoàn toàn.
Tháng 3 – 1918Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.
Tháng 3 – 1921Đảng Bô-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới.
Tháng 12 – 1922Liên bang Chủ nghĩa xã hội Xô viết được thành lập.
1926 – 1929Nhân dân Liên Xô thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
1928 – 1937Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bung nổ.
Tháng 6 – 1941Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra.

  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8