Dựa vào hình 2, hãy xác định vị trí địa lí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

1. Tìm hiểu về vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Dựa vào hình 2, hãy xác định vị trí địa lí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bài làm:

Vị trí địa lí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:

  • Gồm khu đồi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ
  • Tiếp giáp với:
    • Phía Bắc giáp Trung Quốc
    • Phía Đông giáp biển Đông
    • Phía Tây - Nam giáp miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8