Khoa học xã hội 8 bài 10: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

 • 1 Đánh giá

Giải bài 10: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 77. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hình 1 đề cập đến nội dung gì trong lịch sử loài người. Em biết gì về nội dung đó?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Giải thích tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước.
 • Nêu nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai và suy nghĩ của em về trách nhiệm của các nước lớn khi để Chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

a) Giai đoạn 1 (từ ngày 1 – 9 – 1939 đến đầu năm 1943): chiến tranh bùng nổ và lan rộng ra thế giới

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Khái quát diễn biến chính trong giai đoạn 1 của cuộc chiến tranh.
 • Giải thích vì sao trong giai đoạn 1, phe phát xít lại chiếm ưu thế. Để chống lại phe phát xít, các nước đã phải làm gì?
 • Nêu suy nghĩ của em về hành động của chủ nghĩa phát xít trong việc giết hại người Do Thái và dân thường.
 • Cho biết việc Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng sẽ tác động đến nước Mĩ như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Giai đoạn 2 (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 – 1945): quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Khái quát diễn biến chính của Chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 2 trên các mặt trận.
 • Nêu những tác động của việc Mĩ – Anh mở mặt trận phía Tây đến cục diện chiến tranh.
 • Trình bày suy nghĩ của em về việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai có kết cục như thế nào.
 • Nêu suy nghĩ của em về hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Hãy lập bảng theo mẫu sau vào vở và điền những nội dung phù hợp.

Nội dungThời gianKết quả/ Tác động
Đức tấn công Ba Lan
Trận Trân Châu Cảng
Trận Xta-lin-grát
Đức kí văn kiện đầu hàng
Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản
Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
Nhật Bản đầu hàng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trách nhiệm của Anh, Pháp, Mĩ trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đánh giá vai trò của Mĩ, Liên Xô trong việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Em hãy lập bảng so sánh cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất với cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai theo ý tưởng của mình.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 114 lượt xem