Khoa học xã hội 8 bài 12: Tự nhiên châu Á

 • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Tự nhiên châu Á - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 92. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1 và dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu hiểu biết của em về tự nhiên châu Á.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí, giới hạn và kích thước lãnh thổ

Quan sát hình 2 và đọc thông tin, hãy:

- Xác định vị trí địa lí, giới hạn của châu Á:

 • Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm ở các vĩ tuyến nào?
 • Châu Á tiếp giáp với các đại dương và châu lục nào?

- Nhận xét về kích thước lãnh thổ châu Á:

 • Diện tích châu Á (bao gồm diện tích phần đất liền và diện tích các đảo) là bao nhiêu km?
 • Chiều dài từ điểm cực Bắc đến cực Nam là bao nhiêu km?
 • Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông là bao nhiêu km?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về địa hình và khoáng sản

Quan sát hình 3, đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày đặc điểm chung của địa hình châu Á. Kể tên một số sơn nguyên và các đồng bằng ở châu Á.
 • Nhận xét về nguồn tài nguyên khoáng sản của châu Á. Kể tên những khoáng sản chủ yếu ở châu Á. Cho biết dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về khí hậu

Quan sát hình 4 và đọc thông tin, hãy:

 • Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80Đ và giải thích vì sao khí hậu châu Á lại phân thành nhiều đới như vậy và giải thích vì sao khí hậu châu Á lại phân thành nhiều đới như vậy.
 • Cho biết các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á, nơi phân bố và đặc điểm của các kiểu khí hậu đó.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về sông ngòi

Quan sát hình 3 và đọc thông tin, hãy hoàn thành bảng sau:

Sông ngòi châu Á

Các khu vựcCác sông lớnĐặc điểm chung

Bắc Á

Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
Tây Nam Á và Trung Á

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu về cảnh quan tự nhiên

Quan sát hình 5 và đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ bắc xuống nam dọc theo kinh tuyến 80Đ.
 • Chứng minh rằng cảnh quan tự nhiên ở châu Á phân hóa đa dạng và giải thích vì sao.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Ghép mỗi cảnh quan tự nhiên ở hình 6 với một biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa ở hình 7 cho phù hợp và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình 5 và cho biết sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40B và giải thích tại sao có sự thay đổi như vậy.

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên châu Á đối với sản xuất và con người.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 485 lượt xem