Khoa học xã hội 8 bài 14: Kinh tế châu Á

  • 3 Đánh giá

Giải bài 14: Kinh tế châu Á - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 102. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số ngành sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp của châu Á.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội

Dựa vào bảng 1, hãy:

  • So sánh và rút ra nhận xét về GDP và GDP/người của một số quốc gia châu Á.
  • Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của châu Á.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về các ngành kinh tế

a) Nông nghiệp

Quan sát hình 2 và đọc thông tin, hãy:

  • Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây.

Bảng phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Á

Khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam ÁKhu vực Tây Nam Á và Trung Á
Cây trồngVật nuôiCây trồngVật nuôi
  • Trình bày đặc điểm của ngành nông nghiệp ở châu Á?

=> Xem hướng dẫn giải

b) Công nghiệp

Đọc thông tin, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy:

  • Nêu đặc điểm của ngành công nghiệp ở châu Á.
  • Cho biết sự phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu ở châu Á.

=> Xem hướng dẫn giải

c) Dịch vụ

Dựa vào bảng 1 và đọc thông tin, hãy:

  • Nhận xét tỉ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của một số nước châu Á.
  • Cho biết những nước nào có ngành dịch vụ phát triển cao. Giải thích tại sao.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào bảng thống kê đã hoàn thành ở mục 2a (nông nghiệp), cho biết loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào bảng 1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Hàn Quốc và Nê-pan. Từ biểu đồ đã vẽ, cho biết sự khác biệt về cơ cấu kinh tế của hai quốc gia này.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 473 lượt xem