Khoa học xã hội 8 bài 3: Cách mạng công nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải bài 3: Cách mạng công nghiệp - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 23. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Từ cuối thế kỉ XVIII đến thế kỉ XIX, xã hội loài người đã chứng kiến bước chuyển hết sức nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất – từ sản xuất nhỏ, thủ công đến sản xuất cơ khí máy móc. Đó chính là cách mạng công nghiệp. Cuộc cách mạng này đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản. Năng suất lao động tăng cao, nhiều khu công nghiệp, nhiều thành phố lớn xuất hiện, đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. Các em hãy tham gia vào bài học để tìm hiểu:

  • Nền văn minh nông nghiệp bắt đầu chuyển sang nền văn minh công nghiệp từ bao giờ? Vì sao lại diễn ra trước tiên ở nước Anh?
  • Những phát minh nào có ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp ở nước Anh?
  • Cách mạng công nghiệp đã mang lại những kết quả gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Anh

Đọc thông tin, kết hợp quan sát, hãy:

  • Giải thích vì sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh.
  • Cho biết những phát minh lớn nào có ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp ở Anh. Phát minh nào có ý nghĩa quyết định nhất? Vì sao?
  • Giải thích vì sao cuối thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 19, nước Anh được gọi là “công xưởng của thế giới”?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình, hãy cho biết sau nước Anh, cách mạng công nghiệp diễn ra ở nước nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu hệ quả của cách mạng công nghiệp

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình, hãy:

  • Cho biết sự biến đổi của nước Anh trước và sau cách mạng công nghiệp.
  • Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Điền dấu x vào chỗ trống (…) trước ý mà em cho là đúng.

(...) Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh.

(…) Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi, làm tăng năng suất lên gấp 8 lần.

(...) Máy dệt đầu tiên ở Anh được sáng chế bởi Ét-mơn Các-rai.

(...) Năm 1784, máy hơi nước được sử dụng.

(...) Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

(...) Đầu thế kỷ 19, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

(...) Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

(…) Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Pháp, sau đó lan rộng ra nhiều nước tư bản khác.

(...) Ở Anh, máy móc được phát minh trước tiên trong ngành dệt.

(...) Máy móc được sử dụng ở nhiều ngành khác nhau, nhất là giao thông vận tải.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 219 lượt xem