Khoa học xã hội 8 bài 1: Biển đảo Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Giải bài 1: Biển đảo Việt Nam - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, hãy:

- Nêu hiểu biết của em về lãnh thổ nước ta.

- Nêu hiểu biết về những chứng cứ và quá trình thực thi, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam

a) Diện tích, giới hạn của Biển Đông và vùng biển Việt Nam

Quan sát hình 1, 2, 3 kết hợp đọc thông tin, hãy:

- Cho biết diện tích và đặc điểm của Biển Đông. Kể tên các nước ven Biển Đông.

- Cho biết vùng biển của Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bao gồm những bộ phận nào.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Đặc điểm khí hậu và hải văn của vùng biển nước ta.

Quan sát các hình 4, 5 và đọc thông tin, hãy hoàn thành bảng sau:

Khí hậu và hải văn của biểnĐặc điểm
Chế độ gió
Chế độ nhiệt
Chế độ mưa
Dòng biển
Chế độ thủy triều
Độ muối

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển nước ta

Đọc thông tin và bằng hiểu biết của em, hãy:

- Kể tên một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Những tài nguyên này là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào?

- Cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta. Vì sao phải bảo vệ môi trường biển?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu quá trình xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam

Đọc thông tin, kết hợp khai thác các lược đồ, hãy:

- Xác định trên lược đồ các đảo, quần đảo và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

- Trình bày những chứng cứ về quá trình xác lập chủ quyền biển, đảo của nước ta nói chung và chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói riêng qua các thời kì lịch sử.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu quá trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

- Trình bày quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kì.

- Nêu nhận xét về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng thống kê những chứng cứ, quá trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua các thời kì theo yêu cầu sau:

Thời gianChứng cứ, quá trình thực thi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải

2. Giới thiệu một số chứng cứ về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam mà em tâm đắc nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Biển đã đem lại những lợi nhuận và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân ta.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Những chứng cứ về việc xác lập và thực thi chủ quyền biển, đảo Việt Nam cần sử dụng như thế nào trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 436 lượt xem