Soạn bài 27: Đất và sinh vật Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 27: Đất và sinh vật Việt Nam - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 75. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát ảnh trong hình 1 và nêu những hiểu biết của em về tài nguyên đất và sinh vật ở nước ta

(hình ảnh trang 76 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu đặc điểm chung của đất Việt Nam

Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Đặc điểm chung của đất ở nước ta

Tiêu chíNhóm đất FeralitNhóm đất phù saNhóm đất mùn núi cao
Diện tích
Đặc điểm
Phân bố
Giá trị sử dụng

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

Đọc thông tin, kết hợp với hiểu biết của em, hãy:

  • Cho biết vì sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo đất ở nước ta
  • Trình bày các biện pháp để cải tạo đất

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khám phá đặc điểm tài nguyên sinh vật nước ta

a. Đặc điểm chung của tài nguyên sinh vật nước ta

Quan sát hình 3, kết hợp với đọc thông tin, hãy trình bày đặc điểm chung của tài nguyên sinh vật nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

b. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật và sự đa dạng của hệ sinh thái

Đọc thông tin, quan sát hình 3, hãy:

  • Chứng minh rằng sinh vật nước ta giàu có về thành phần loài. Lấy ví dụ về một số loại sinh vật quý hiếm được đưa vào "Sách đỏ Việt Nam"
  • Vẽ sơ đồ thể hiện sự đa dạng về hệ sinh thái của sinh vật nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

4. Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

a. Giá trị của tài nguyên sinh vật

Dựa vào bảng thống kê sau, hãy chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị về:

  • Phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống
  • Bảo vệ môi trường sinh thái

=> Xem hướng dẫn giải

b. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

Dựa vào bảng 1, đọc thông tin, hãy:

  • Nhận xét sự biến đông về diện tích rừng Việt Nam giai đoạn 1943 - 2013
  • Cho biết tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vẽ biểu đô thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính ở nước ta theo số liệu sau và rút ra nhận xét

Nhóm đất chínhTỉ lệ (%) so với diện tích đất tự nhiên
Đất Feralit đồi núi thấp65
Đất mùn núi cao11
Đất phù sa24
Tổng số100

=> Xem hướng dẫn giải

2. Dựa vào bảng 1, hãy tính tỉ lệ che phủ rừng của nước ta so với diện tích đất liền (làm tròn 33 triệu ha) qua các năm và rút ra nhận xét

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cùng với bạn xây dựng nội quy về chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp của trường mình đang học.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 123 lượt xem