Khoa học xã hội 8 bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

 • 1 Đánh giá

Giải bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 44. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình ảnh và cho biết:

 • Các nước đế quốc sản xuất bom nhằm mục đích gì?
 • Vì sao trong lịch sử đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh, nhưng cuộc chiến tranh từ năm 1914 đến năm 1918 lại gọi là Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến tranh này đã gây ra những thảm họa như thế nào đối với nhân loại?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết sự phát triển không đều của các nước tư bản cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX được thể hiện như thế nào.
 • Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại sao sự kiện Thái tử Áo - Hung bị ám sát được coi là nguyên nhân bùng nổ chiến tranh?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các giai đoạn chính của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

a) Giai đoạn 1 (1914 – 1916)

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh, hãy:

 • Nêu diễn biến chính trong giai đoạn 1 của cuộc chiến tranh. Tại sao trong giai đoạn này, ưu thế thuộc về phe Liên minh?
 • Nêu suy nghĩ của em về việc nhiều loại vũ khí hiện đại được sử dụng vào cuộc chiến tranh này.
 • Cho biết trong giai đoạn 1, chiến trường chính diễn ra trên mặt trận nào? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

b) Giai đoạn 2 (1917 – 1918)

Đọc thông tin và quan sát hình ảnh, hãy:

 • Trình bày khái quát diễn biến chính trong giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh.
 • Cho biết việc Mĩ tham chiến đã tác động như thế nào đến cục diện chiến tranh. Đánh giá của em về hành động tham chiến của Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất có kết cục như thế nào.
 • Nêu suy nghĩ của em về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với nhân loại.

=> Xem hướng dẫn giải

1. Hãy lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất theo yêu cầu sau và điền những nội dung thích hợp.

Thời gianNội dung sự kiệnKết quả/ Tác động

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đánh giá thái độ của Mĩ trong suốt tiến trình của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trình bày suy nghĩ của em về khẩu hiệu của Lê-nin trong quá trình lãnh đạo cách mạng Nga “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Theo em, Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động đến Việt Nam như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Qua diễn biến và hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em có giải pháp gì để ngăn chặn các cuộc chiến tranh khu vực, xung đột và tình trạng khủng bố hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Theo em, nước nào thu lợi nhiều nhất do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất mang lại. Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 234 lượt xem