Soạn bài 19: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 19: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh và cho biết hình ảnh đó liên quan đến sự kiện lịch sử nào. Nêu những hiểu biết của em về sự kiện lịch sử đó.

(ảnh trang 28 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu phong trào Đông Du (1905 - 1909)

Đọc thông tin, hãy:

  • Cho biết dựa vào đâu Hội Duy Tân chủ trương bạo động vũ trang để dành độc lập. Nêu mục đích của hội. Em có suy nghĩ gì về chủ trương này.
  • Trình bày nét chính về phong trào Đông Du

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Đọc thông tin, hãy:

  • Nêu những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục.
  • Cho biết ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì (1908)

Đọc thông tin, hãy trình bày những nét chính cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống Thuế ở Trung Kì (1908)

=> Xem hướng dẫn giải

4. Khám phá chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

Đọc thông tin, hãy nêu những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất và giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Tìm hiểu những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước.

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

  • Giải thích vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định đi tìm con đường cứu nước.
  • Trình bày trên lược đồ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành
  • Cho biết hướng đi của Nguyễn Tất Thành có gì mới só với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX theo yêu cầu dưới đây:

Phong tràoMục đíchHình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nêu một số điểm giống nhau và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX (mục đích, lực lượng tham gia, hình thức đấu tranh)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Chủ trương đưa thanh niên sang Nhật Bản học tập, đào tạo cán bộ trong phong trào Đông Du để lại bài học gì cho việc đưa học sinh, cán bộ đi học tập ở nước ngoài hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh...) về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất thành

=> Xem hướng dẫn giải


  • 135 lượt xem