Biển đã đem lại những lợi nhuận và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân ta

  • 1 Đánh giá

3. Biển đã đem lại những lợi nhuận và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân ta.

Bài làm:

Thuận lợi:

- Giao thông thuận tiện, phát triển trao đổi, giao lưu văn hóa giữa các nước.

- Đem lại nguồn lợi hải sản và khoáng sản lớn.

- Hình thành nhiều bãi biển đẹp, phát triển du lịch.

Khó khăn:

- Thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra gây tổn thất về người và của.

- Biển xâm nhập mặn, làm đất nhiễm mặn khó sản xuất.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8