Quan sát hình 4 và đọc thông tin, hãy cho biết: Sự thay đổi trong nền kinh tế của các nước Tây Nam Á.

  • 1 Đánh giá

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát hình 4 và đọc thông tin, hãy cho biết:

  • Sự thay đổi trong nền kinh tế của các nước Tây Nam Á.
  • Trình bày đặc điểm ngành kinh tế “xương sống” của nhiều nước ở Tây Nam Á.
  • Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các châu lục nào trên thế giới.

Bài làm:

Sự thay đổi trong nền kinh tế của các nước Tây Nam Á và đặc điểm ngành kinh tế “xương sống” của nhiều nước ở Tây Nam Á:

Trước đây, đại bộ phận dân cư làm nông nghiệp: trồng lúa mì, chà là, chăn nuôi du mục và dệt thảm.
Ngày nay, công nghiệp và thương mại phát triển, nhất là công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ. Hàng năm các nước khai thác hơn 1 tỉ tấn dầu, chiếm khoảng 1/3 sản lượng dầu thế giới. Dân thành phố ngày càng đông, tỉ lệ dân thành thị cao chiếm khoảng 80 - 90% dân số, nhất là ở I-xra-en, Cô-oét. Li-băng.

Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các châu lục nào trên thế giới:

Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến khu vực Đông Á (Nhật Bản), châu Đại Dương, châu Âu, Bắc Mỹ (Hoa Kì và Canada).

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8