Dựa vào bảng 1, hãy: So sánh và rút ra nhận xét về GDP và GDP/người của một số quốc gia châu Á.

  • 4 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội

Dựa vào bảng 1, hãy:

  • So sánh và rút ra nhận xét về GDP và GDP/người của một số quốc gia châu Á.
  • Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của châu Á.

Bài làm:

So sánh và nhận xét về GDP và GDP/người của một số quốc gia châu Á:

Có thể thấy, kinh tế châu Á phát triển không đều. Nước có bình quân GDP/người cao nhất (Nhật Bản) gấp nước có GDP/người thấp nhất (Lào) là 105,4 lần. Dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch về sự phát triển kinh tế của hai nước nằm trong cùng một châu lục.

Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của châu Á:

Nền kinh tế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ nhưng trình độ phát triển giữa các nước và các vùng lãnh thổ rất khác nhau.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8