Quan sát hình 1, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số ngành sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp của châu Á.

  • 3 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số ngành sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp của châu Á.

Bài làm:

  • Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo (máy công cụ, phương tiện giao thông vận tải), điện tử... phát triển mạnh ờ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan...
  • Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (may mặc, dệt, chế biến thực phẩm vv...) phát triển ở hầu hết các nước.
  • Ngày nay, các hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước rất coi trọng. Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc là những nước có ngành dịch vụ phát triển cao.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8