Soạn bài 17: Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896

 • 1 Đánh giá

Soạn bài 17: Phong trào yêu nước chống Pháp từ năm 1884 đến năm 1896 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 11. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình, hãy:

Nêu tên các nhân vật lịch sử trong hình và cho biết các nhân vật có liên quan đến sự kiện nào của lịch sử dân tộc

(ảnh sgk trang 11)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế

Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Nêu những hành động của Tôn Thất Thuyết chứng tỏ ông là đại diện cho phái chủ chiến trong triều đình Huế. Vì sao ông làm như vậy?
 • Lý giải vì sao cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến mặc dù diễn ra trong thế chủ động nhưng cuối cùng lại thất bại.
 • Trình bày suy nghĩ của em về bài học trong công tác chuẩn bị phản công quân Pháp của phái chủ chiến.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương

Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Kể tên những nhà lãnh đạo và xác định trên lược đồ địa bàn hoạt động, thời gian tồn tại của các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương?
 • Thuật lại diễn biến các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê trên lược đồ
 • Chứng minh: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu về khởi nghĩa Yên Thế

Đọc thông tin kết hợp quan sát kênh hình, hãy:

 • Làm rõ nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Yên Thế?
 • So sánh khởi nghĩa Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa thuộc phong trào Cần Vương (về lãnh đạo, căn cứ hoạt động, lực lượng tham gia...)
 • Lập bảng thống kê những nét chính về các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế (theo mẫu).

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vẽ trục thời gian (theo mẫu) và điền các sự kiện lịch sử tiêu biểu đã được học

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hoàn thành bảng (theo mẫu) về các cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu

Tên cuộc khởi nghĩaThời gian tôn tạiLãnh đạoĐặc điểm nổi bật
Bãi Sậy
Ba Đình
Hương Khê
Yên Thế

=> Xem hướng dẫn giải

3. Việt một đoạn văn giới thiệu về nhân vật lịch sử Tôn Thất Thuyết

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải sao cho đúng với phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế

=> Xem hướng dẫn giải

6. Qua hình 14, 15 em có suy nghĩ gì về hình ảnh người Việt Nam yêu nước tham gia khởi nghĩa chống Pháp bị đàn áp, tra tấn

(hình sgk trang 21)

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi và mở rộng

1. Giới thiệu những nhân vật lịch sử từng tham gia phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế được đặt tên cho các đường phố và trường học mà em biết

=> Xem hướng dẫn giải

2. Lý giải vì sao phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta mặc dù diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Bài học lịch sử được rút ra từ các phong trào là gì?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 259 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8