Việt một đoạn văn giới thiệu về nhân vật lịch sử Tôn Thất Thuyết

  • 1 Đánh giá

3. Việt một đoạn văn giới thiệu về nhân vật lịch sử Tôn Thất Thuyết

Bài làm:

Trang sử Việt Nam đã ghi lại tên nhiều anh hùng dân tộc. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc đến Tôn Thất Thuyết.

Ông là người đã phế lập Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi trong một thời gian ngắn của lịch sử, gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bên trong hoàng tộc. Khi thất bại trong một cuộc binh biến năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã phò tá vua Hàm Nghi đi Quảng Trị, tổ chức nghĩa quân chống Pháp, và chính ông nhân danh Hàm Nghi đã ra chiếu Cần Vương, bản chiếu thư nổi tiếng kêu gọi nhân dân Việt Nam chống Pháp. Toàn bộ gia đình ông cũng tham gia kháng chiến và nhiều người đã hy sinh, được người dân ca tụng là "Toàn gia yêu nước".

Lịch sử đã lùi xa phía sau, nhưng Tôn Thất Thuyết vẫn mãi ở trong lòng quần chúng nhân dân. Điều đó được minh chứng bằng việc đền thờ mang tên ông được lập ra, nhiều con đường, trường học được lấy tên ông để thể hiện sự biết ơn một vị anh hùng yêu nước của dân tộc.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8