Khoa học xã hội 8 bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu – Mĩ thế kỉ XVII – XVIII

 • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Các cuộc cách mạng tư sản Âu – Mĩ thế kỉ XVII – XVIII - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 13. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Vào thế kỉ XVII - XVIII, ở châu Âu và Bắc Mĩ đã diễn ra những sự kiện lịch sử hết sức to lớn, đánh dấu bước chuyển của xã hội loài người từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa, các nhà nước tư bản hiện đại ra đời và phát triển đến tận ngày nay, đó là các cuộc cách mạng tư sản. Các em biết gì về các cuộc cách mạng tư sản?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

a) Nguyên nhân bùng nổ

Đọc thông tin, hãy cho biết:

 • Quý tộc mới là gì.
 • Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Anh.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Diễn biến, kết quả và ý nghĩa

Đọc thông tin kết hợp với quan sát hình ảnh, hãy trình bày:

 • Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào.
 • Vì sao sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, Cách mạng tư sản Anh vẫn chưa chấm dứt.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

a) Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ, hãy cho biết:

 • Nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • Vì sao người Mĩ lại nói tiếng Anh.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Diễn biến của cuộc chiến tranh

Đọc thông tin, hãy:

 • Trình bày nét chính diễn biến cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • Nhận xét về bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-1776 của nước Mĩ.
 • Cho biết cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có thể coi là cuộc chiến tranh chính nghĩa không. Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

c) Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh

Đọc thông tin, hãy:

 • Nêu những kết quả lớn của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • Cho biết cuộc chiến tranh này có thể coi là cuộc cách mạng tư sản không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

a) Tình hình nước Pháp trước Cách mạng

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết những nét nổi bật về kinh tế, xã hội, tư tưởng ở nước Pháp trước cách mạng.
 • Giải thích: Ba đẳng cấp là gì. Các đẳng cấp có vai trò như thế nào trong xã hội Pháp? Từ đó, cho biết nguyên nhân dẫn tới cuộc Cách mạng tư sản Pháp.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Diễn biến cách mạng

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh, cho biết:

 • Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào.
 • Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy".
 • Vì sao Cách mạng Pháp phát triển theo hướng đi lên.
 • Nhận xét của em về bản "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền".

=> Xem hướng dẫn giải

c) Ý nghĩa lịch sử

Đọc thông tin và cho biết: Vì sao Cách mạng Pháp thế kỉ XVIII được ví như cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Em hãy nối ô bên trái với ô bên phải sai cho phù hợp về nội dung.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Một bạn học sinh đã vẽ sơ đồ về sự phân chia xã hội Pháp trước cách mạng nhưng chưa ghi đầy đủ các thông tin. Em hãy giúp bạn hoàn thành sơ đồ này và nhận xét về mối quan hệ giữa các đẳng cấp trong xã hội Pháp lúc bấy giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Vì sao C. Mác khẳng định: “Cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của chế độ xã hội mới đối với chế độ phong kiến”?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khi soạn bản thảo Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn nội dung nào trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp và Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

3. So sánh vị trí địa lí của nước Mĩ ngày nay với nước Mĩ khi mới thành lập.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về Cách mạng Pháp và Cách mạng Mĩ như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đến Pháp vào năm nào? Đến Mĩ vào năm nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 492 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8