Đọc thông tin, hãy: Trình bày nét chính diễn biến cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  • 1 Đánh giá

b) Diễn biến của cuộc chiến tranh

Đọc thông tin, hãy:

  • Trình bày nét chính diễn biến cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
  • Nhận xét về bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-1776 của nước Mĩ.
  • Cho biết cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có thể coi là cuộc chiến tranh chính nghĩa không. Vì sao?

Bài làm:

Diễn biến chính của cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

  • Sự kiện “chè Bô-xtơn” cuối năm 1773 đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ khi người dân địa phương cải trang thành thổ dân da đỏ lên tàu ném các thùng chè của thực dân Anh xuống biển.
  • 9/1774, đại hội đại biểu các thuộc địa được tiến hành ở Phi-la-đen-phi-a, vua Anh không chấp nhận bãi bỏ chính sách hạn chế thương nghiệp ở Bắc Mĩ.
  • 4/1775, chiến tranh giữa các thuộc địa bùng nổ nhưng không thắng nổi quân đội chính quy của Anh.
  • 5/1775, đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập và quyết định thành lập “Quân đội thuộc địa”, bổ nhiệm Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.
  • Các cuộc đấu tranh giành độc lập không ngừng phát triển cho đến 4/1/1776, đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập và chính thức tuyên bố 13 thuộc địa thoát li khỏi chính quốc, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

Nhận xét về bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-1776 của nước Mĩ:

Bản Tuyên ngôn đã khẳng định quyền con người đó là quyền tự do, bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều quốc gia khác mà chính Mĩ xâm lược về sau, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ cũng có những hạn chế nhất định, đó là chưa đề cập đến quyền của nô lệ và thổ dân da đỏ, cũng như không xóa bỏ việc bóc lột công nhân và nhân dân lao động.

Về cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

Khó có thể coi cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc chiến tranh chính nghĩa bởi về thực chất, đây là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc: lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Tuy nhiên, cũng như cuộc cách mạng tư sản Anh, cuộc cách mạng này không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi, còn nhân dân lao động thì không.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8