Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ, hãy cho biết: Nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

a) Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh

Đọc thông tin, kết hợp quan sát lược đồ, hãy cho biết:

  • Nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
  • Vì sao người Mĩ lại nói tiếng Anh.

Bài làm:

Nguyên nhân bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

Đến giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế của các thuộc địa phát triển theo tư bản chủ nghĩa và đã có thể cạnh tranh được với chính quốc. Tuy nhiên, Chính phủ Anh lại tìm cách hạn chế sự phát triển này. Những chính sách trên đã xâm phạm quyền lợi của tất cả các tầng lớp thuộc địa, từ tư sản, chủ nô, chủ trang trại đến công nhân và nô lệ. Do đó, đã gây nên một phong trào phản kháng mạnh mẽ, kích thích nguyện vọng độc lập và tinh thần đoàn kết của các thuộc địa.

Nguyên nhân người Mĩ nói tiếng Anh:

Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa. Riêng thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ. Cư dân ở 13 thuộc địa phần lớn là người Anh đi cư sang và con cháu của họ. Chính vì tiếp xúc lâu dài ấy nên người Mĩ ngày nay chủ yếu nói tiếng Anh, tuy nhiên tiếng Anh - Mĩ có những điểm khác biệt nhất định so với tiếng Anh - Anh.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8