Khoa học xã hội 8 bài 13: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  • 1 Đánh giá

Giải bài 13: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 99. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

  • Hãy kể tên hai quốc gia có dân số đông nhất thế giới và cho biết các quốc gia đó nằm ở châu lục nào.
  • Chọn một quốc gia và nêu hiểu biết của em về dân cư của quốc gia đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về dân cư và sự phân bố dân cư

Dựa vào bảng 1, quan sát hình 1 và đọc thông tin, hãy:

  • So sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên, mật độ dân số của châu Á với các châu lục khác và rút ra nhận xét.
  • Nhận xét về sự phân bố dân cư, các thành phố lớn ở châu Á và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về các chủng tộc và tôn giáo

Quan sát hình 2 và đọc thông tin, hãy cho biết:

  • Dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào. Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?
  • Địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Dựa vào bảng 1, hãy:

  • Tính tỉ lệ dân số các châu lục so với thế giới (lấy dân số thế giới bằng 100%) năm 2013.
  • Vẽ bản đồ hình tròn thể hiện tỉ lệ dân số các châu lục so với thế giới năm 2013.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 400 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8