Đọc thông tin, hãy cho biết: Quý tộc mới là gì

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

a) Nguyên nhân bùng nổ

Đọc thông tin, hãy cho biết:

  • Quý tộc mới là gì.
  • Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Anh.

Bài làm:

Khái niệm quý tộc mới:

Tầng lớp quý tộc mới được tạo nên bởi số đông địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản, đuổi tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng cỏ, thuê nhân công nuôi cừu lấy lông cung cấp cho thị trường, có thế lực lớn về kinh tế.

Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ Cách mạng tư sản Anh:

Cách mạng tư sản Anh bùng nổ là do mâu thuẫn gay gắt giữa hai giai cấp có địa vị kinh tế và chính trị khác nhau: một bên là quý tộc mới, tư sản, nông dân và các tầng lớp lao động thành thị.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8