Cho biết những hình ảnh dưới đây liên quan đến sự kiện lịch sử nào của dân tộc. Nêu những hiểu biết của em về sự kiện đó

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát các hình ảnh, hãy: (ảnh trang 3 sgk)

  • Cho biết những hình ảnh dưới đây liên quan đến sự kiện lịch sử nào của dân tộc.
  • Nêu những hiểu biết của em về sự kiện đó

Bài làm:

Những hình ảnh trên đang nhắc đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1883.

Một số điều em biết về cuộc kháng chiến chống Pháp:

  • Ngày 30/8/1858, Pháp tiến hành xâm lược nước ta . Lúc đó, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đã tấn công vào Đà Nẵng bằng đường thuỷ.
  • Mục đích của chúng là thực hiện chiến lược đánh nhanh thắng nhanh để nhà Nguyễn đầu hàng.
  • Cùng lúc đó, nhiều nhà yêu nước đã đứng lên, lãnh đạo quần chúng nhân dân kháng chiến chống Pháp và cuối cùng Sau nhiều năm chống trả quyết liệt chúng ta dành thắng lợi.
  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8