Quan sát hình 1 và bảng 1, hãy: Kể tên các quốc gia ở Tây Nam Á. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Khu vực Tây Nam Á

1. Tìm hiểu về vị trí địa lí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 1 và bảng 1, hãy:

- Kể tên các quốc gia ở Tây Nam Á. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất?

- Xác định vị trí địa lí và giới hạn của khu vực Tây Nam Á:

  • Nằm trong khoảng vĩ độ nào?
  • Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và các châu lục nào?

Bài làm:

Kể tên các quốc gia ở Tây Nam Á:

Các quốc gia Tây Nam Á: Ả -rập Xê-út, Y-ê-men, Ô-man, I-ran, I-rắc, Xi-ri, Cô-oét, Ca-ta, Ba-ranh, Giooc-đa-ni, Pa-let-tin, I-xra-en, Li-băng, Síp, Thổ Nhĩ Kì, Ac-mê-ni-a, Gru-đi-a, A-dec-bai-gian, Áp-ga-ni-xtan. Trong đó, quốc gia có diện tích lớn nhất: A-rập Xê-út, quốc gia có diện tích nhỏ nhất: Ba-ranh.

Xác định vị trí địa lí và giới hạn của khu vực Tây Nam Á:

  • Nằm trong khoảng vĩ độ: 12B đến 42B.
  • Tiếp giáp: Phía Bắc giáp biển Ca-xpi và biển Đen; phía Tây giáp biển Địa Trung Hải và biển Đỏ; phía Tây Nam giáp vịnh Pec-xích và biển A-rap, phía Bắc giáp khu vực Trung Á, phía Đông giáp Nam Á, phía Tây giáp châu Phi qua kênh đào Xuy-ê.
  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8