Đọc thông tin sau, hãy tìm dẫn chứng chứng minh Nhật Bản là nước công nghiệp phát triển

 • 1 Đánh giá

- Đặc điểm phát triển kinh tế của một số quốc gia trong khu vực

Đọc thông tin sau, hãy tìm dẫn chứng chứng minh Nhật Bản là nước công nghiệp phát triển

Bài làm:

Nhật Bản là nước công nghiệp phát triển:

 • Có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, sau Hoa Kì
 • Công nghiệp có nhiều ngành kinh tế mũi nhọn phát triển như công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển, công nghiệp điện tử...
  • Sản xuất tàu biển chiếm 41% sản lượng xuất khẩu thế giới
  • Sản xuất ô tô chiếm 25% sản lượng xuất khẩu thế giới
  • Sản xuất xe gắn máy chiếm 60% sản lượng xuất khẩu thế giới
  • Sản xuất tin học chiếm 22% sản lượng xuất khẩu thế giới
  • Sản xuất xe rô bốt chiếm 60% số rô bốt của thế giới
 • Người dân Nhật Bản có chất lượng cuộc sống sao, GDP/người của Nhật Bản năm 2013 đạt 38634 USD.
 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8