Soạn bài 28: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 28: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 84. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào kiến thức đã học trong các bài học địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết tự nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện ở những thành phần tự nhiên nào của nước ta. Lấy ví dụ biểu hiện tính chất này ở một thành phần tự nhiên.

=> Xem hướng dẫn giải

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về tính chất ven biển hay tính chất bán đảo

Dựa vào kiến thức đã học và đọc thông tin, hãy:

  • Tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển.
  • Cho biết ở nước ta tính chất ven biển hay tính chất bán đảo được biểu hiện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu tính chất đồi núi

Dựa vào kiến thức đã học và đọc thông tin, hãy:

  • Chứng minh rằng cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của tự nhiên nước ta
  • Cho biết miền núi nước ta có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế - xã hội

=> Xem hướng dẫn giải

4. Tìm hiểu sự phân hoá đa dạng, phức tạp của tự nhiên

Đọc thông tin, kết hợp với kiến thức đã học, hãy:

  • Cho biết sự đa dạng, phức tạp được biểu hiện trong từng thành phần tự nhiên nào?
  • Lấy dẫn chứng để chứng minh sự phân hoá đa dạng, phức tạp ở một thành phần tự nhiên của nước ta

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Dựa vào lát cắt dưới đây, hãy:

  • Xác định tuyến cắt A -B chạy theo hướng nào. Qua những khu vực địa hình nào?
  • Cho biết lát cắt A - B có mấy kiểu rừng. Chúng phát triển trong điều kiện tự nhiên như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

Sưu tầm tài liệu và viết một báo cáo ngắn (khoảng 10 dòng) về những thuận lợi và khó khăn do sự phân hoá đa dạng của cảnh quan tự nhiên có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8