Chứng minh rằng cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của tự nhiên nước ta

 • 2 Đánh giá

3. Tìm hiểu tính chất đồi núi

Dựa vào kiến thức đã học và đọc thông tin, hãy:

 • Chứng minh rằng cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của tự nhiên nước ta
 • Cho biết miền núi nước ta có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế - xã hội

Bài làm:

Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của tự nhiên nước ta:

 • Nước ta có 3/4 là đồi núi, do đó cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta.
 • Cảnh quan vùng núi thay đổi theo quy luật đai cao

Những thuận lợi của miền núi nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội:

 • Nhiều tài nguyên khoáng sản
 • Tài nguyên rừng phong phú, có nhiều loài quý hiếm (lim, táu, sến,...)
 • Các cao nguyên rộng lớn, bằng phẳng (Mộc Châu, Lâm Viên...) tạo điều kiện thuận lợi để hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc…..
 • Có nhiều tiềm năng sức nước để phát triển công ngiệp điện ( thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La,...)
 • Nhiều danh lam thắng cảnh tạo điều kiện để phát triển du lịch, tahm quan, nghỉ dưỡng. (vườn quốc gia Ba Vì, vườn quốc gia Cúc Phương, Phong Nha Kẻ Bàng...)
 • 519 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8