Soạn bài 26: Sông ngòi Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 26: Sông ngòi Việt Nam - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 tập 2 trang 70. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Nêu những hiểu biết của em về một dòng sông ở quê hương em hoặc nơi em sinh sống.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu đặc điểm chung của sông

Dựa vào những hiểu biết của bản thân, quan sát hình 1 và đọc thông tin, hãy:

Kể tên một số sông lớn của nước ta. Cho biết vì sao nước ta có nhiều sông ngòi, song các sông phần lớn là nhỏ, ngắn và dốc.

Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Các đặc điểm chính của sông ngòi nước ta:

Yếu tốĐặc điểm
Mạng lưới sông và sự phân bố
Hướng chảy
Chế độ nước
Hàm lượng phù sa

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu việc khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông.

Đọc thông tin, quan sát các hình ảnh trong hình 2,3 kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, hãy:

  • Cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta.
  • Tìm nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm nước sông. Nêu giải pháp bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm hiểu các hệ thống sông lớn của nước ta

Quan sát hình 1, bảng 1, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Sông ngòi ở các khu vực

Nội dung

(Tên các hệ thống sông chính, thời gian mùa lũ)

Bắc Bộ
Trung Bộ
Nam Bộ

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Cho bảng số liệu sau:

- Cho biết thời gian và độ dài mùa mưa và mùa lũ tại lưu vực sông Hồng, biết rằng:

+ Thời gian mùa mưa bao gồm các tháng có lượng mưa trung bình >= 100mm

+ Thời gian mùa lũ bao gồm các tháng có lưu lượng trung bình tháng >= lưu lượng trung bình năm (tính bằng tổng lưu lượng nước trung bình năm chia cho 12 tháng).

- Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ tại lưu vực sông Hồng.

=> Xem hướng dẫn giải

D-E. Hoạt động vận dụng - Tìm tòi mở rộng

1. Nêu các giải pháp để phòng chống lũ lụt hoặc để bảo vệ dòng sông không bị ô nhiễm ở quê hương em

=> Xem hướng dẫn giải

2. Trao đổi với người thân hoặc tìm thông tin để giải thích: Tại sao ở Đồng bằng sông Cửu Long lại có phương châm "sống chung với lũ"

=> Xem hướng dẫn giải


  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8