Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy: Cho biết cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai có kết cục như thế nào.

 • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai có kết cục như thế nào.
 • Nêu suy nghĩ của em về hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại.

Bài làm:

Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai:

 • Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.
 • Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc trên thế giới đã kiên cường chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.
 • Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
 • Hơn 70 quốc gia với 1700 triệu người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại vật chất 4000 tỉ đô-la.
 • Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

Về hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại:

 • Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, hậu quả của cuộc chiến để lại là cho toàn nhân loại.
 • Là cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với Chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1.000 năm trước cộng lại.
 • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8