Xác định trên bản đồ: Các điểm cực của phần đất liền nước ta, tên một số quần đảo xa bờ của nước ta. Chúng thuộc tỉnh, thành phố nào?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Xác định trên bản đồ:

  • Các điểm cực của phần đất liền nước ta.
  • Tên một số quần đảo xa bờ của nước ta. Chúng thuộc tỉnh, thành phố nào?

Bài làm:

Các điểm cực của phần đất liền nước ta:

  • Điểm cực Bắc : vĩ độ tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang,
  • Điểm cực Nam : vĩ độ tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
  • Điểm cực Tây : kinh độ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
  • Điểm cực Đông : kinh độ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Quần đảo xa bờ ở nước ta: Hoàng Sa (Đà Nẵng); Quần Sa (Nha Trang).

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8