Trình bày sự biến đổi của bản đồ châu Âu trước và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Trình bày sự biến đổi của bản đồ châu Âu trước và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bài làm:

Sự biến đổi của bản đồ châu Âu trước và sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

  • Đức mất hết thuộc địa.
  • Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa của mình.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8