Đọc thông tin, hãy tìm những biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh. Cho biết nguyên nhân của sự phát triển đó

  • 1 Đánh giá

Đọc thông tin, hãy tìm những biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh. Cho biết nguyên nhân của sự phát triển đó.

Bài làm:

Biểu hiện chứng tỏ nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh:

  • Năm 2013, GDP của Trung Quốc đạt 9240,27 tỉ USD
  • Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,7%
  • Đứng đầu thế giới về sản lượng của nhiều ngành như lương thực, than, điện năng...

=> Trung Quốc xây dựng được một nên nông nghiệp toàn diện, một nền công nghiệp hoàn chỉnh.

Nguyên nhân của sự phát triển đó là: Sự nỗ lực không ngừng, phát huy các thế mạnh, thay đổi đường lối, chính sách đúng đắn.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8